Nytt färjeavtal förbereds

Arbetet med ett nytt avtal för färjetrafiken till Gotland har påbörjats.

Arbetet med ett nytt avtal för färjetrafiken till Gotland har påbörjats.

Rikstrafiken erbjuder nu länsstyrelsen och kommunen på Gotland att utse en person var, som ska vara med i samrådet för den nya upphandlingen av gotlandstrafiken.

Statens avtal med Destination Gotland om färjetrafiken går ut vid årsskiftet 2007/08. Men det finns en möjlighet att avtalet förlängs ytterligare ett år - om rederiet vill.

En anbudsinbjudan ska skickas ut i juni och och i oktober ska Rikstrafikens styrelse ha fastställt förfrågningsunderlaget.