Advent inleder händelserik period

1:21 min

Idag är det en av årets mest besökta högtider i kyrkan. Första advent är också startskottet för en intensiv period.

– Jag tror att människor tycker om att gå i kyrkan adventstid av olika skäl. Dels för att sjunga fina advetssånger och man kanske behöver det som motvikt till julkommersen och stressen som kan upplevas kring jul, säger Marie Edström är kyrkoherde i Örnsköldsviks församling.

Kyrkan har ett besökarantal som blivit färre med åren. Men fortfarande lockas många av gudstjänsterna på första advent. Från idag till trettondaghelgen är en intensiv period och som fortfarande drar besökare.

I Härnösands stift anordnas flera olika musikkonserter och gudstjänster i olika kyrkor när det nya kyrkoåret inleds. Fram till julens avslut är det allt från finsk körsång till Roger Pontare i Örnsköldsviks kyrka.

Det är också allt fler besökare som inte har svenska som modersmål. Kyrkan anpassar språket till dem så gott det går.

– Svenska kyrkan har ett väldigt stort arbete som flerspråkig kyrka. I vår församling har vi ett samarbete med en grupp kristna eritrianer och de använder en av våra kyrkolokaler för att fira egna gudtjänster sedan några månader tillbaka, säger Edström.