Tjärfabrik på Furillen skyddas

Länsstyrelsen har beslutat om anmälningsplikt för förändringar av den så kallade ”tjärfabriken” på ön Furillen på nordöstra Gotland.

I tjärfabriken utvanns tjära ur stubbar som blev kvar från skogsavverkningen på Furillen. Som en biprodukt utvanns också terpentin.

En första fabrik som byggdes på 1920-talet brann ner under andra världskriget, men en ny anläggning byggdes som användes ända fram på 1980-talet. Anläggningen är komplett bevarad och berättar om hur man löste bristen på bränsle och andra varor under krigsåren.

Anmälningsplikten är till för att länsstyrelsen ska få reda på om det planeras några förändringar som kan påverka tjärfabrikens kulturhistoriska värde.