Sjukskrivningar försenade flygtrafiken

I dag på morgonen drabbades flygtrafiken i Sverige av förseningar sedan sex flygledare vid flygledningscentralen på Arlanda sjukskrivit sig. Som mest blev flygningarna en timme försenade.

Kenneth Johansson, chef för flygledningscentralerna på Arlanda och Sturup, tror att sjukskrivningarna kan ha samband med de pågående löneförhandlingarna. För knappt tre veckor sedan drabbades flygtrafiken också av stora förseningar. Den gången var det också ovanligt många flygledare som var sjukskrivna.
Nu vid middagstid ska planen gå normalt igen.