Kommunerna misslyckas med att ge plats åt äldre på äldreboenden

1:40 min

Sex av de åtta Sjuhäradskommunerna lyckas i år inte leva upp till målet att ge plats på äldreboende inom tre månader från att en äldre beviljats plats.

Har du eller någon anhörig till dig erfarenhet av detta? Hör av dig till oss: sjuharad@sr.se, 033-17 75 45

Ett år, så länge har ett antal personer i Sjuhärad väntat på att få flytta in på äldreboende efter att de beviljats en plats.

-- Folk kollar dödsannonserna, för att se om det kanske finns plats, säger en kvinna från Mark till P4 Sjuhärad. En anhörig till henne fick vänta mycket längre än de tre månader det ska ta från det att man som äldre får beslut om plats på särskilt boende till att man får flytta in.

Dyrt att inte kunna erbjuda plats
Enligt statistik från Inspektionen för vård och omsorg har nästan sju av tio svenska kommuner misslyckats med att leva upp till det här de senaste fyra åren.

– Konsekvenserna för oss i Vårgårda har blivit att flertalet av de personer som stått och väntat har bott på korttidsboendet i väntan på plats på det särskilda boendet, säger Roland Mattsson som är verksamhetschef för äldreomsorgen i Vårgårda.

– Så det har fått konsekvenser för oss på så sätt att det korkat igen vårt korttidsboende till viss del, vilket gjort att vi haft svårt att ta hem patienter från lasarettet vilket i sin tur gjort att vi dragit på oss en del kostnader för köpt vård och i viss mån behövt köpa korrtidsplats i någon annan kommun. Det har ju fått de konsekvenserna för äldre, att de fått stanna kvar längre på sjukhuset,

Bara Bollebygd och Ulricehamn har uppfyllt målet i år
I år är det bara Bollebygd och Ulricehamn av Sjuhäradskommunerna som inte har någon som väntat längre än tre månader efter att man beslutat att hen ska få en äldreboendeplats. I Vårgårda har 14 äldre fått vänta längre än tre månader från att de fått beslut om plats till att de kunnat flytta in på särskilt boende.

– Det är jättetråkigt, framförallt för de som behövt stanna kvar längre än nödvändigt på sjukhuset, eller att vi köpt en korttidsplats i en grannkommun så att det varit lite svårare för anhöriga att ta sig till den kommunen för att hälsa på. Sen har alla fått en god vård och de har haft en bra omsorg där de har varit men de har varit svårare att nå sina anhöriga och det är beklagligt.