Försvaret tar på sig ansvaret för förgiftat vatten

1:17 min

Försvaret tar på sig ansvaret för det förgiftade vattnet i Kallinge och är beredda att ersätta Ronneby kommun för vad de kallar "skäliga kostnader".

Anledningen är att undersökningar visar att det finns en koppling mellan brandsläckningsverksamheten på F17 och det förgiftade vattnet i Kallinge.

– Vi kan konstatera nu efter våra omfattande undersökningar att det finns ett samband, säger Folke Borgh vid Försvarets miljöprövningsenhet.

Det var i december förra året som larmet kom att det fanns gifter i dricksvattnet i Kallinge och tidigare har försvaret endast bekräftat att gifterna PFAS med största sannolikhet kommit från försvarets brandskum som dom använt i sina brandövningar och på så sätt hamnat i naturen och slutligen i dricksvattnet i Kallinge.

Men idag så tog alltså försvaret på sig ansvaret och i och med det är de också beredda att ersätta kommunen och stå för så kallade "skäliga kostnader".

– Vi har ännu inte sett vad det är kommunen vill ha ersättning för men vi fortsätter våra diskussioner och förhandlingar, säger Folke Borgh.

Magnus Widén är kommundirektör i Ronneby och menar att det framförallt är personalkostnader det gäller men även kostnader för provtagning och utgifter vid letandet av vattentäkter. Han tror att det är ett positivt besked för de boende i Kallinge att någon tar ansvar för händelsen.

– Dels tror jag att det kan vara ett lugnande besked att man säger att vi tar kostnaderna som finns här och nu och för det som kommun och miljöteknik har råkat ut för, säger Magnus Widén.