Kronoberg

Allt vanligare med "stafett-socionomer"

1:35 min

Hälften av kommunerna i Kronoberg har tvingats hyra in konsulter, så kallade stafett-socionomer, för att täcka bristen på socialsekreterare och klara det ökade inflödet av ärenden. Konsulter har tidigare varit en sista utväg, men har nu blivit allt vanligare precis som hyrläkare inom vården. Bara i Uppvidinge lägger socialen runt två miljoner på konsulter i år.

– Vi har behövt täcka vakanser, men har också fått ett ökat antal ärenden. Framförallt är det barnavårdsärenden, inte minst ensamkommande flyktingbarn, men även ett ökat antal kvinnofridsärenden och missbruk, säger Susanne Winsth, socialchef i Uppvidinge.

På socialkontoret i Lenhovda har man hyrt in fyra konsulter på heltid under sammanlagt fem månader. Cirka 650 kronor i timmen kostar konsulterna plus resor och logi - det är ungefär dubbelt så mycket som att ha någon anställd.

Även socialen i Ljungby, Alvesta och Tingsryds kommuner har tvingats ta in konsulter för stora belopp för att klara sina verksamheter. I Lessebo har man behövt konsulter, men har inte lyckats få tag på någon.

Det finns så klart brister i att inte ha egen fast personal, säger Susanne Winsth.

– Konsulterna som kommer har oftast en lång och gedigen erfarenhet, men kontinuiteten för personerna som har vårt stöd brister ju.

Hur lämpligt är det att lägga exempelvis utredningar om barn som far illa eller kvinnor som misshandlas på folk som kommer och går?

– Jag tycker ändå att de personerna som är inne och arbetar hos oss kan följa ett ärende från inledandet av utredningen till avslut av utredning. Däremot är det ju andra personer som arbetar med uppföljningarna och jag hoppas att det inte ska drabba den enskilde.