Linköpingsprofessor prisas

Professor Olav Axelson i Linköping delar årets miljötekniska pris med Mikael Eriksson från Lund.
Olav Axelson arbetar inom arbets- och miljömedicinsk forskning och han ledde bland annat den första studien i världen rörande lungcancer och radon i bostäder byggda med blåbetong. Mikael Eriksson, arbetar med epidemiologi med miljöforskning som bas. Priset, som är instiftat av Cancer- och allergifonden delas ut för åttonde gången och är på en halv miljon kronor.