Förbereder rökförbud

I dag är det drygt en månad kvar tills det blir rökförbud på restauranger och serveringar i Sverige.

Det är kommunerna som ska se till att förbudet efterlevs. I dag fick de därför information om den nya tobakslagen av Anna Östbom från Statens Folkhälsoinstitut. Bland annat gicks lagstiftningen igenom.

Den första juni ska Sverige följa i bland annat Norges, Irlands och New Yorks fotspår. Det ska bli rökfritt på alla restauranger och serveringar. Det kan låta enkelt att införa, men det krävs en del förberedelser.

- De bör fundera på hur de ska agera innan lagen träder i kraft. Hur uteserveringarna ska ordnas, askfat ska tas bort, ska de tillåta rökning utomhus, skyltar som ska beställas och så vidare, säger Anna Östbom.

Kommunernas representanter fick komma med frågor och funderingar kring hur informationen ska nå ut till alla berörda, till exempel krogägarna.