Gigantisk utmaning att kunna läsa filformat i framtiden

1:53 min

EU-projektet Preforma har tagit sig an utmaningen att utveckla kontrollverktyg för att framtidssäkra många av Sveriges och EU:s olika arkiv. Där finns digitalt lagrad information som inte är tillräckligt perfekt sparad för att vi ska komma åt den i framtiden.

Digitalt arkiverad information kan i princip lagras år efter år efter år utan att bli oläsbar eller oåtkomlig. Informationen finns där, men framtidens motsvarigheter till våra datorer måste förstås ha programvaror som kan läsa filerna - och filformatens tekniska specifikationer måste vara så optimala det bara går.

– Ett exempel är att dokumentation över hur vårt kärnbränsleavfall lagras extremt angelägen att bevara för framtiden, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid högskolan i Skövde.

Men redan nu vet han att mycket existerande arkivmaterial inte är tillräckligt bra sparat. De ofta ofullständiga tekniska specifikationerna som finns för filformaten kan göra filerna oläsbara i framtiden. Det som sparats som, och som för användaren ser ut som exempelvis en pdf-fil, är ofta en inte helt perfekt sådan fil.

– Man kan dra en enkel analys som vi har gjort tidigare, där har vi alltså tittat på alla svenska doktorsavhandlingar från tio år tillbaka från alla svenska lärosäten och sett betydande problem. Det är ett fåtal procent som uppfyller grundläggande krav på att ens vara korrekt genererade, och det gör liksom att man kan få problem då.

Nu hoppas Björn Lundell att innovationerna inom Preforma-projektet ska ge kontrollverktyg som upptäcker sådana filer som idag slinker igenom för arkivering, trots bristfälligt specificerande filformat. Under fyra år investerar EU uppåt trettio miljoner svenska kronor i projektet.

EU-projektet Preforma har tagit sig an jätteutmaningen att utveckla kontrollverktyg för att framtidssäkra många av Sveriges och EU:s olika arkiv. Där finns idag mängder av digitalt lagrad information som inte är tillräckligt perfekt sparad för att vi ska kunna vara säkra på att kunna komma åt den i framtiden.