Miljöanläggning utanför Jönköping stoppas

Planerna på en anläggning för miljöfarligt avfall på Torsvik utanför Jönköping har stött på patrull. Det är företaget JRAB som vill bygga anläggningen, men nu har miljööverdomstolen, precis som miljödomstolen tidigare, sagt nej.

Anläggningen skulle byggas i närheten av Ikeas stora lager på Torsvik strax söder om Jönköping och JRAB ville behandla och mellanlagra 100 000 ton farligt avfall per år där, innan det transporterades vidare.

Avfallet det handlar om är vattenhaltigt farligt avfall, till exempel färgvatten, tvättgropssand och slam från bilvårdsanläggninar. JRAB ville göra en så kallad utdunstning av avfallet, och skapa ett koncentrat som sedan skulle transporteras vidare för slutligt omhändertagande. Men miljööverdomstolen godkänner alltså inte anläggningen.

Domen kan överklagas till högsta domstolen, men Göran Samuelsson på JRAB säger till Nyheterna att det är osäkert om man gör det. Han har inte sett själva domen än, och vill inte kommentera den förrän man haft ett möte på företaget. Men han säger att det här innebär att företagets anläggning inne i Jönköping vid Munksjön blir kvar. Planen var annars att flytta den verksamheten till Torsvik om man fått tillstånd till det bygget.

Reporter: Maria Rymell

maria.rymell@sr.se