Skolbesparing utan kontroll av följderna

Lärarnas riksförbund oroar sig för konskevenserna av de stora besparingarna på Wenströmska gymansiet i Västerås. Skolan måste spara åtta miljoner kronor och det innebär nedragningar med 40 tjänster. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att göra en konsekvensbeskrivning före neddragningar men det har man inte gjort på Wenströmska. Men det här är ingenting ovanligt när det gäller besparingar inom i kommuner och landsting.

-Det är vanligt att man inte gör det därför att de som ska driva igenom det här har också en press på sig att det ska ske så snabbt som möjligt, säger Marianne Tiborn inspektör på Arbetsmiljöinspektionen till P4 Västmanland.

Lagen som kräver att arbetgivaren redan i förväg utreder och redovisar vilka konsekvenser besparingar och nedragningar får för verksamheten har funnits länge, men det är fortfarande många som struntar i det. Och att besparingsbesluten klubbas igenom av politikerna utan att man egentligen vet vad det innebär kan få kan få stora konsekvenser för personalen som utför jobbet:

-Jag vet ju att personalen ute i verksamheterna är mycket ambitiösa och mån om att göra ett bra jobb så att risken är att man försöker att bibehålla kvalitén fast det är färre som arbetar. Och i slutaändan är det ju risk för stress och ohälsa i jobbet, berättar Marianne Tiborn.

-Det är också viktigt i ett sådant här läge att arbetgivaren prioriterar vilka arbetuppgifter som ska tas bort eller som man kanske inte behöver utföra i första hand så att personalen vet om det så att man inte försöker att upprätthålla samma ambitionsnivå som tidgare, tillägger Marianne Tiborn.

Arbetsgivaren kan straffas för att man inte gjort en konsekvensbeskrivning, men det är inte ofta det sker:

-Det är rätt så ovanligt att det blir sanktioner därför att arbetsgivaren är också mån om att personalen ska må bra även om man genomför besparingar. Så oftast har man kunnat lösa det här under ärendets gång, säger Marianne Tiborn, inspektör på Arbetsmiljöinspektionen till P4 Västmanland.