Sade upp sig och fick en miljon

Trots att Sölvesborgs kommundirektör självmant lämnar sin post får han närmare en miljon kronor i avgångsvederlag.

I slutet av förra veckan kom det oväntade beskedet att Sölvesborgs kommuns högste tjänsteman, Östen Mandelholm, lämnar sin tjänst som kommundirektör efter tolv års anställning.

Östen Mandelholm lämnar tjänsten självmant den här veckan och får genom en uppgörelse med kommunen närmare en miljon kronor i avgångsvederlag.

- Vi har förhandlat fram en lösning som båda parter är tillfreds med, säger Per-Olov Larsen (s) ordförande i Sölvesborgs kommuns personalutskott.

Uppgörelsen innebär att Östen Mandelholm får lämna sin tjänst den här veckan, som han uttryckt önskemål om, och han får behålla sin lön på 46 500 kronor i 20 månader framöver.

- Det kommer att belasta kommunen ekonomiskt under en tid framöver, men det var den här lösningen som båda parter tyckte var den bästa, säger Per-Olov Larsen.

Östen Mandelholm uttryckte i ett kortfattat brev på en mening till kommunstyrelsen i förra veckan att han ville lämna sin tjänst kommande månadsskifte. Kommunledningen vill inte uppge om Östen Mandelholm har blivit uppmanad att sluta.

- Vi har nått en uppgörelse och jag har inga ytterligare kommentarer, säger Per-Olov Larsen.

Inom ett halvår ska tjänsten som kommundirektör vara tillsatt och under tiden kommer ekonomichef Roger Zetterqvist att vara tillförordnad kommundirektör.