Polissatsning gav fler brott

I Umeå ökade antalet anmälda butikssnatterier under sportlovsveckan, detta trots Umeåpolisens speciella insatser mot vardagsbrottslighet.

Enligt Lars Wahlberg, ställföreträdande chef för polisens ordningsavdelning i Umeå är ökningen en naturlig följd av polisens insatser, eftersom butiksägarna i samband med polisens insatser varit mer benägna än tidigare att anmäla snatterierna.

Sedan den första mars har polisen i Umeå jobbat intensivt med att minska vardagsbrotten, som mest utgörs av stölder, snatterier, skadegörelse och mindre narkotilkabrott.

Målsättningen är att inte mer tio procent av de ärenden som rör vardagsbrottslighet ska bli liggande in väntan på utredning. I Umeå är den siffran just nu 13 procent.