Containrar kvar trots kritik

Trots den allvarliga kritik som har riktats mot biståndsorganisationen UFF är det idag bara en av Östergötlands kommuner, Motala, som har stoppat organisationens klädcontainrar.
UFF har stora ekonomiska problem och idag går de insamlade pengarna till att betala organisationens skulder på över 4 miljonor kronor. Vid en rundringning som Sveriges Radio Östergötland har gjort visar det sig att ingen av länets kommuner har någon policy vad gäller avtal med hjälporganisationer och flera av kommunerna har inte ens tagit upp frågan om UFF:s ekonomiska problem. I Linköping däremot har man haft frågan uppe men där har man idag inga planer på att stänga ute UFF, det säger Bengt Boström vid tekniska nämndens kansli.