Söderköping ser över värmeproblemen

Idag väntas kommunstyrelsen i Söderköping fatta beslut om att starta en förprojektering för att förse kommunens fastigheter med annan värme än fjärrvärme.

Kommunen och de större fastighetsägarna ska först titta på Albogaområdet där 60 procent av abboneneterna drabbats av fjärrvärmebolagets konkurs.

Kommunen har fått ett tre månaders avtal från konkursförvaltare där avgifterna för fjärrvärmen har höjts med 20 till 30 procent.

Kommunstyrelsens ordförande Barbro Tjernström säger till Sveriges radio Östergötland att kommunen ska se till att erbjuda energi till ett lägre pris och då med pellets och briketter som värmekälla.