Småföretagare erbjuds exportrådgivare

Linköping får en exportrådgivare som småföretagare i hela länet kan utnyttja om de vill börja med export.

Regeringen vill underlätta för svenska småföretag att ta sig ut på exportmarknaden och satsar fem miljoner kronor på exportrådgivare. Sedan 2002 har det funnits personlig exportrådgivning till företag med mindre än 50 anställda och nu ökar regeringen antalet rådgivare från sex till femton.