Först i landet att tidsbestämma livstidsdomar var eget förslag

Att tingsrätten i Örebro nu ska bli landets första domstol som bestämmer när livstidsdömda fångar ska släppas ut, beror på att tingsrätten själv bett om att få ta hand om sådana ärenden. Det säger Urban Sandén som är lagman på Örebro tingsrätt.

Tidigare har vi berättat att justitieminister Tomas Bodström nu bestämt sig för att han inte längre vill att det ska vara regeringen som bestämmer när livstidsdömda ska släppas.
En statlig utredning kom redan 2002 med förslaget att flytta besluten till en domstol och det var den utredningen som fick Örebro tingsrätt att agera säger Urban Sandén på tingsrätten.

Förändringen kan börja gälla från årsskiftet om den godkänns av riksdagen. De livstidsdömda fångarna ska ha suttit i fängelse tio år eller mer för att kunna få sina straff tidsbestämda. 
På de riksanstalter i vårt län som har livstidsdömda, Kumla och kvinnofängelset Hinseberg, så är det 3 intagna som berörs direkt, som alltså har suttit i fängelse 10 år eller mer.
De tre sitter i dag på Kumla, ingen livstidsdömd kvinna på Hinseberg har suttit 10 år än.