Byggboom i Sala

Nu planeras det för ovanligt många byggen i Sala. I eftermiddag diskuteras de olika objekten på kommunstyrelsens arbetsutskott.

När Sala tappade 180 personer i befolkningssstatistiken i fjol var det många som pekade på bristen på bostäder som en av orsakerna. Och som ett brev på posten planeras nu för byggen i mängd.

Pärlan blir satsningen på att bygga i kvarteret Hovslagaren. Det blir miljöanpassade villor, ett kvarter från torget.

På Ängshagen vill en småhusproducent bygga villor och granne med Bröderna Johansson bageri finns liknande planer. Dessutom planeras för nytt boende vid Videgatan, snett mot fd Salberga.

Förutom bostadsfastigheter av olika slag byggs snart det nya Rättspsyk och Salberga byggs om till fängelse. En ny stor butik för dagligvaruhandel planeras dessutom i Uppsalarondelen.