Bygglov för tivoli i Axvall

Köpstan i Axvall har nu fått bygglov för sin nöjespark.
Miljö- och byggnadsnämnden i Skara har gett tillstånd till ett tivoli och en gocartbana som byggs upp i sommar.
Nöjesparken ska finnas i två månader innan den plockas ner igen.

Ett krav från nämnden är dock att bullret från gocartåkningen inte överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer.

Grannen Skara Sommarland hade inför beslutet lagt fram synpunkter på att parkerinsgplatserna som man delar med Köpstan inte skulle räcka. Nämnden håller inte med om det. 

Förutom gocart och tivoli kommer det att finnas studskuddar och en paintballbana i nöjesparken.