Vargjakt kan bli den mest omfattande hittills

2:23 min

I dag har flera län i Mellansverige beslutat om licensjakt på varg i vinter. Licensjakten blir den hittills mest omfattande, 36 vargar får skjutas, och än återstår det beslut.

I flera län kommer jakten att riktas mot hela vargrevir, exempelvis i Värmlands län, där Maria Falkevik är rovdjursansvarig vid länsstyrelsen.

– Vi har skrivit in i vår regionala förvaltningsplan att licensjakten ska riktas mot var det är tätast i länet, dels utifrån risk för skador, påverkan på älgförvaltningen och även den genetiska statusen i reviren. Så det har vi vägt ihop för att välja ut vilka revir det får jagas i, säger hon.

För första gången är det länsstyrelserna i områden med fast vargstam som beslutar jaktens omfattning, efter riktlinjer från Naturvårdsverket.

I Värmland har länsstyrelsen beslutat om jakt på 24 vargar i fyra revir. Länsstyrelsen i Örebro har beslutat om licensjakt på 12 vargar i två revir. Sammanlagt 36 alltså så långt.

I Västmanlands och Gävleborgs blir det ingen licensjakt, då länsstyrelserna  bedömer att det inte finns underlag för licensjakt.

Ett av de vargtätaste länen, Dalarna, har ännu inte fattat beslut

Ett viktigt kriterium i flera län är att skjuta bort vargar som vållar skada bland tamdjur.

Men även om det finns ett annat medel, nämligen skyddsjakt, så blir licensjakten ett effektivare sätt ta bort sådana vargar, enligt Mariana Skoglund, enhetschef vid länsstyrelsen i Örebro län.

– Naturvårdsverket bedömer nu att stammen är så stor och stark att man måste ta till en annan åtgärd än skyddsjakt. Då är licensjakt bättre för den omfattar fler individer. Skulle man lägga skyddsjakt på alla dem skulle det betyda stor belastning både arbetsmässigt och beslutsmässigt, säger hon.

Under den förra regeringen ändrades möjligheterna att överklaga vargjakten så att numera Naturvårdsverket och inte domstol är sista instans för den som vill klaga.

Detta är också  föremål för en granskning av EU-kommissionen om det är formellt korrekt att på så vis inskränka möjlighet till domstolsprövning.

Naturvårdsverkets argument för en licensjakt har skiftat från att jakt skulle öka acceptansen för varg till att den svårt inavlade vargstammen skulle gynnas genetiskt av jakten, något som nu senast Kammarrätten ansåg att Naturvårdsverket saknat stöd för. 

Vid den första licensjakten år 2010 sköts 28 vargar, året efter 20. Senare års  licensjakt på varg har hejdats av överklaganden till domstol.

I början av 2013 sköts tre vargar innan jakten överklagades. Förra vintern stoppades jakten helt av överklaganden.