Byggandet upp, industriinvesteringar ner

Byggandet i Skåne väntas öka de närmaste åren. Det räknar man med på branschorganisationen Sveriges byggindustrier som idag presenterade sina framtidsprognoser.

Vi har en positiv trend när det gäller bostadsbyggandet och det håller investeringarna uppe, säger Bo Adling, samordningsansvarig för Sveriges Byggindustrier Region Syd.

Den trenden är den samma över hela landet. Bostadsbyggandet ökade med 22 procent ifjol och kommer enligt Sveriges Byggindustrier prognos att fortsätta öka de närmaste åren. De högsta ökningarna kommer att ske i Storstadsregionerna. Anledningen till den här ökningen tror man främst hör ihop med de låga räntenivåerna.

När det gäller Skåne så tror man att byggkonjunkturen i år kommer öka i Helsingborgs och Malmöområdet medan den kommer att sjunka något i Kristianstadsområdet. När det gäller bostadsbyggandet så räknar man med fortsatt fler Bostadsrätter men även en ökning när det gäller hyresrätterna.

– Nu accepteras högre hyror, det gör att byggarna vågar satsa på hyresrätter, säger Bo Adling.

Men även om bostadsbyggandet ökar så finns det andra områden där framtiden ser mindre ljus ut.

– Industriinvesteringarna sjunker, och det beror på utflyttning av verksamheter och allmän osäkerhet på framtida konjunkturer, säger Bo Adling.