Cameron utmanar EU-länder om fri rörlighet

1:57 min

I Storbritannien lade premiärminister David Cameron i förmiddags fram sina förslag till hur immigrationen till landet ska begränsas kraftigt. Han ställde ultimatum till de övriga EU-länderna: Förändringarna måste genomföras i hela EU, annars riskerar de att Storbritannien lämnar EU.

– Människor som kommer till Storbritannien för att arbeta, måste bo här i minst fyra år för att få barnbidrag eller några bidrag över huvud taget, även om de arbetar, sa premiärminister David Cameron när han i förmiddags höll sitt sedan länge emotsedda tal om immigrationen till landet.

Diskussionen i Storbritannien har hittills mest handlat om att begränsa det som kallas för välfärdsturism, det vill säga att människor kommer till ett land för att söka bidrag utan att arbeta.

Camerons förslag baseras på en utredning som en tankesmedja gjort och som visar att det är kombinationen av arbete och möjliga bidrag, som är mest lockande för immigranter från andra EU-länder.

Talet hölls dagen efter att det kommit nya siffror som visar att nettoinflyttningen till Storbritannien har ökat dramatiskt i år.

Bara under första halvåret är antalet immigranter nästan en kvarts miljon människor. Det är ungefär 40 procent mer än samma period i fjol.

Det visar tydligt att Camerons vallöfte för fyra år sedan, att minska invandringen till långt under 100 000 per år, har misslyckats.

Cameron försöker bromsa flykten av väljare till missnöjespartiet Ukip, som vill lämna EU och som vill begränsa invandringen kraftigt.

Cameron la också fram sitt mest kontroversiella förslag: Att grundprincipen om den fria rörligheten inom EU i framtiden inte ska gälla nya medlemmar i EU, om de är för fattiga.

– Den fria rörligheten ska inte gälla nya medlemsländer förrän deras ekonomier har närmat sig de existerande medlemsländerna, sa David Cameron

David Cameron sa att det är ett absolut krav från hans sidas att han får igenom en begränsning av den fria rörligheten i förhandlingar med övriga EU-länder.

Annars kommer Storbritannien att genomföra dem ensidigt och det blir en folkomröstning om huruvida landet ska lämna EU

– Om jag misslyckas med omförhandlingarna av villkoren för medlemskapet, så utesluter jag ingenting, sa David Cameron.