LIU bygger centrum för arbetslivsforskning

Ett nytt nationellt kompetenscentrum för arbetslivsforskning kommer att byggas vid Linköpings Universitet.

Statliga Vinnova har beslutat att satsa 70 miljoner kronor under en tioårsperiod på pojektet som kommer att ledas av professor Per-Erik Ellström vid instutionen för beteendevetenskap.

Syftet är att forska om hur rörlighet kan vara en drivkraft för lärande, hälsa och innovationer i arbetslivet.

Vid det nya centrumet kommer en rad intressenter att samarbeta, bland annat olika fackliga organisationer, näringslivet och regionförbundet Östsam