Socionomutbildning i Boden får underkänt

Det startar ingen socionomutbildning i Boden nu i höst - trots att utbildningen har drygt 200 sökande.

Det startar ingen socionomutbildning i Boden nu i höst - trots att utbildningen har drygt 200 sökande.

Anledningen är att Högskoleverket inte godkänner utbildningen och därmed får utbildningen ingen examinationsrätt.

Anledningen är bland annat att det är för få lärare med forskarutbildning som också är aktiva i sin forskning vid instutionen i Boden.

Karin Axelsson, prefekt vid instutionen för häsovetenskap i Boden säger att förutsättningen för att socionomutbildningen skulle starta i höst var att Högskoleverket skulle godkänna utbildningen.

-Studenterna erbjuds istället det sociala omsorgsprogrammet som är en närbesläktad utbildning, säger hon.

I sitt utlåtande skriver högskoleverket att man ställer sig positiva till en eventuell flytt av instutionen för hälsovetenskap till Luleå

Karin Axelsson säger att man från universitetets sida kommer att göra fler ansökningar om examinationsrätt hos högskoleverket när det gäller socionomutbildning oavsett var utbildningen placeras.

- Vi kommer att göra nya ansökningar och fortsätta arbeta för att länet ska få en socionomutbildning för det behövs i Norrbotten, säger Karin Axelsson prefekt och professor vid instutionen för häsovetenskap i