Växjö

Försökte sälja apor - får böter

Två personer i Växjö kommun får böta 3 000 kronor vardera för att ha haft och försökt sälja minst sex stycken ringsvanslemurer.

Polisen hittade en annons om aporna på nätet och lyckades spana fram en adress till försäljarna. I en husrannsakan beslagtogs fyra vuxna och två små ringsvanslemurer som nu sitter i karantän. På adressen ska det dessutom ha funnits ytterligare två lemurer tidigare, enligt åklagaren.

Enligt lag är det inte tillåtet att ha apor som sällskapsdjur i Sverige. Därför har de båda försäljarna nu fått ett strafföreläggande på 100 dagsböter för artskyddsbrott. Vad som ska hända med de sex beslagtagna lemurerna är upp till Naturvårdsverket att bestämma.