Travsveriges plan: Virituella hästar ska rädda sporten

1:49 min

Nästa år lanserar travsporten i Sverige den nya generationens travstjärnor. Hästar som ritats i en dator, och som tävlar i påhittade lopp, ska locka folk till spel.

– Vi har sett på andra marknader där man lanserat virtuella hästar och man har lyckats attrahera nya målgrupper till sig. Inte sällan en yngre publik i relation till den ganska gamla publik som hästspelsbolagen har. Sedan handlar det om att kunna erbjuda produkter vid andra tillfällen än när vi har levande hästar, säger Hans Skarplöth, vd för travspelsbolaget ATG.

Bakgrunden är konkurrensen från utländska spelbolag och det minskade spelet på travhästar dom senaste åren.

Sporten försöker ta sig ur en ond cirkel med besparingar som lett till sänkta priser i loppen, som lett till att färre hästar föds upp och så vidare.

Förra året hotade Svensk travsport med att slå sig ihop med utländska spelbolag om inte regeringen sänkte spelskatten.

Istället fick travet tillstånd till spel på virtuella hästar. Travspelsbolaget ATG startar med det nästa år. Det blir datoranimerade hästar i tredimensionell miljö som tävlar i påhittade lopp. Som folk ska lockas att spela på, framför datorn.

Detaljerna är inte klara än, till exempel vad hästarna ska heta, sägar Hans Skarplöth. Men troligen kommer flera av dom att bli som tecknade seriehjältar , virtuella travstjärnor precis som verklighetens Legolas, Maharajah och Järvsöfaks.

Moderna spelbolag måste erbjuda spel när kunden vill spela, menar ATG:s vd Hans Skarplöth. Men Johan Lindberg, generalsekreterare för Svensk travsport, tror inte att de tecknade stjärnorna kommer att konkurrera ut de levande, lite dyrare hästarna.

– Det är ett komplement, som förhoppningsvis och vad vi tror kommer att ge mer pengar, säger han.