Planer på studentlägenheter

Bristen på studentbostäder i Borås är stor och kommunledningen vill att byggandet av nya bostäder kommer igång snart. Så småningom ska det bli ett par hundra studentlägenheter men det lär ta några år.
Ett av förslagen för nya studentbostäder gäller kvarteren vid korsningen Kungsleden/Åsbogatan. Där måste planen ritas om för att man ska kunna bygga parkeringshus under de blivande studenthusen, eftersom de parkeringsplatser som täcker tomterna idag måste ersättas. Ett annat attraktivt område, bara ett par hundra meter från högskolan, är tomten alldeles norr om brandstationen. Men där tillåter inte den gamla detaljplanen några bostäder. Men planen håller på att göras om.