Småfåglarna blir blekare

Talgoxarna och blåmesarna blir blekare.Båda fågelsorterna är gula på kroppen.Forskare i Göteborg har studerat småfåglarna. Då har forskarna sett att den gula färgen är olika hos fåglarna. Forskarna har jämfört 500 småfåglar i en stor park mitt i Göteborg, Slottsskogen, med lika många fåglar i Onsala några mil därifrån.De fåglar som håller till inne i staden har blekare färger än de utanför staden.Forskarna tror att fåglarna i staden mår sämre och är mer stressade än de som lever utanför.

Nu ska forskarna ta reda på om
det är den smutsigare luften inne i staden
som gör att fåglarna blir blekare.
Forskarna ska också undersöka om det är skillnad
på den mat som fåglarna äter inne i Slottsskogen
och den ute i Onsala.

Färgerna är viktiga för fåglarna när de ska para sig
och för att de ska kunna gömma sig.
Om färgerna börjar ändras kan det vara ett tecken
på att något är fel i naturen.
Om fåglarna är stressade, så är vi människor det
också och mår sämre inne i städerna, tror forskarna.