Skoterförarens tillstånd allvarligt men stabilt

Tillståndet är allvarligt men stabilt för den snöskoteråkare som flögs med ambulanshelikopter till Universitetssjukhuset i Tromsö i helgen.

Vid universitetssjkhuset meddelar man att en viss förbättring skett det senaste dygnet.

Mannen är den svårast skadade av de tre norska skoteråkare som körde utför ett 100 meter högt stup nära Låktatjåkka i Kirunafjällen.

Männen deltog i en skotersafari med 17 snöskotrar, men lämnade gruppen och körde vilse i det dåliga vädret.