Mer ordning på ersättningen för lyckselepolitiker

Det blir höjda ersättningar till Lyckseles politiker, men samtidigt blir det svårare att få ut dubbla ersättningar. För ett par år sedan framkom det att en del kommunpolitiker i Lycksele fått ersättning för sammanträden samtidigt som de haft andra ersättningar.

På måndagen bestämde kommunfullmäktige om de nya reglerna som innebär att ersättningen är direkt kopplad till politikernas närvaro på sammanträdena.

Förändringen träder i kraft vid halvårsskiftet.