Professor fakturerade från eget bolag

En professor vid Lunds tekniska högskola har genom eget bolag fakturerat sin institution på cirka en halv miljon kronor.

Lunds universitet har beslutat att lämna över ärendet till Statens ansvarsnämnd för bedömning.

- Den förklaring han har är att det skulle komma in motsvarande medel från en extern finansiär som skulle betala ett arbete för en annan intressent. Universitetet skulle bara vara en samordnare, en transfereringsstation. När det här upptäcktes var fakturan nio månader gammal och några externa medel hade inte kommit in. Men nu har pengarna betalts från professorns bolag, säger Anders Lindahl, arbetsrättsjurist vid Lunds universitet.

Det finns även fakturor från andra bolag som tillhör professorn, men Anders Lindahl vill inte säga hur stora belopp det rör sig om.

- Professorn är inte avstängd eller avskiljd, han har fortfarande kvar sin anställning, men är inte i tjänst idag, säger Anders Lindahl.