FN-kritik mot Sveriges långa häktningstider

1:47 min

Sverige får återigen kritik av FN:s kommitté mot tortyr i en ny rapport. De långa häktningstiderna i Sverige är ett problem som FN-organet kritiserar hårt.

Kommittén är också starkt emot att unga människor kan sättas i olika sorters förvar och isoleras länge. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg håller med om FN:s skarpa kritik.

– Jag tycker att det är en allvarlig kritik, den är berättigad. Jag har själv mött barn i den här situationen. Det är helt oacceptabelt och faktiskt en skam för Sverige att det här pågår.

En kritik mot Sverige som ofta återkommit, och som också upprepas i den nya rapporten, är att brottsmisstänkta så lätt kan sättas i häkte och att häktningstiderna ofta blir mycket långa.

Omfattande restriktioner under häktningstiden ifrågasätts också av FN-organet. Tonen från kommittén är särskilt hård när det gäller isoleringen av unga i polisceller eller andra förvar. Sverige bör avskaffa det systemet, anser FN-experterna.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg håller med. Att hålla unga människor isolerade 22 timmar om dygnet i långa perioder är farligt.

– Det har skadeverkningar redan efter kort tid. Jag tycker att det är en otänkbar tanke. Det är skadligt för de här barnen, men det påverkar också rättssäkerheten. Jag har mött barn som pratar om att man är beredd att säga precis vad som helst för att komma därifrån.

Han håller också med kritiken från FN:s experter om att unga människor isoleras och sätts i bälte på psykiatriska sjukhus.

– Ja, absolut, det är rimlig kritik. Man ska komma ihåg att det här är världens ledande experter på att bedöma hur länder lever upp till FN:s tortyrkonvention så det finns all anledning att ta den kritik de riktar på stort allvar.

Sverige får även kritik av FN:s kommitté mot tortyr i en rad andra frågor. Dit hör hur asylsökande kan sättas i häkte och att asylsökande barn inte skyddas tillräckligt mot människohandel.

Kommittén pekar också på vad man kallar oroande rapporter om övervåld från svenska polis och att de sällan utreds ordentligt. Samma kritik och oro har kommittén när det gäller ökningen av våld mot kvinnor.