Hörselskadade riskerar slås ut i skolan

Omkring 5 000 barn med hörselskador klarar inte godkänt i kärnämnena i grundskolan och riskerar att slås ut från högre utbildning. Det framgår av Hörselskadades riksförbunds årsrapport som presenteras på onsdag.

Hörselskadade barn behöver en bättre skola, anpassad efter deras behov, för läget är allvarligt, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i Hörselskadades riksförbund.

– Jag är orolig. De siffror vi ser indikerar att situationen för hörselskadade är mycket dålig, säger han.

Blir isolerade
Majoriteten av de hörselskadade barnen går i vanliga skolklasser med hörande kamrater. De hörselskadade är inte mindre begåvade än andra barn men skadan gör att de lätt isoleras i klassen och får sämre kunskaper. Det är en tuff skolsituation tycker många.

Alexandra Zettermans son Axel som är åtta år, går i en klass med hörande elever. Han hör för bra för att gå i skola för döva barn, men för dåligt för den kommunala skolan och det är jobbigt, säger hon.

– Det är väldigt mycket ljud i skolan och de ljuden förstärks ju när man har hörapparat. Därför upplever han det nog som ganska rörigt. Ibland känner han sig ganska osäker för att han missar väldigt mycket av det som sägs. Han kommer ofta hem från skolan med huvudvärk, säger hon.

Lärarna hinner inte med
Alexandra Zetterman tycker att lärarna gör sitt bästa för att stötta de hörselskadade eleverna men det är svårt för dem att hinna med när klasserna är så stora som idag.

Familjen ägnar mycket tid åt att plugga med Axel efter skolan. Hans mamma önskar sig en skola med mindre grupper, bättre tekniska hjälpmedel och bättre utbildade lärare.

Kräver nya grepp
Hörselskadades riksförbund kräver en helt ny nationell skolorganisation för de elever som hör dåligt.

Det måste få kosta, säger Jan-Peter Strömgren på Hörselskadades riksförbund.

– Självklart kostar det här mer pengar men vi säger också i vår rapport att man redan med de resurser man har till förfogande kan klara det om man använder dem på ett annat sätt, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i Hörselskadades Riksförbund.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se