Bråk mellan elever på Brickebackens skola

Den tillfälliga flytten av elever från Almbyskolan till närliggande Brickebackens skola i Örebro har skapat konflikter mellan elevgrupperna. Bråk som bland annat gjort att några föräldrar hotat med att hålla sina barn hemma från undervisningen.

Det är inte helt klart vad som egentligen hände i onsdags när några elever från sjätte klass och uppåt från de båda skolorna rök ihop. Enligt Per Hagström, som är rektor på Brickebackens skola blev det aldrig något allvarligt handgemäng.
Bråket avbröts av personal på ett tidigt stadium. 
Bakgrunden är ombyggnationen av Almbyskolan. Hundratals elever från Almby får undervisning i Brickenbacken en till tre gånger i veckan.
I morgon ska Brickenbackens rektor Per Hagström prata med några föräldrar vars barn var inblandade i bråket. Och när det gäller Almbyskolans Sylvi Andersson så ser hon fram emot att ombyggnationen blir klar i sommar, så det blir lugnt igen.