Suomenkieliset näkövammaiset vähemmistö vähemmistössä

Ruotsin suomenkielisten näkövammaisten tilanteesta on tehty ensimmäistä kertaa kattava raportti. Raportin laatinut Esko Melakari sanoo, että tarkoituksena on tehdä näkövammaisten olemassa oloa ja heidän ilmeisiä tarpeitaan tunnetuksi.

Ruotsin Suomenkielinen Näkövammaisten liitto RSNL pyysi kaksi vuotta sitten Ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan sihteeriä Esko Melakaria selvittämään suomenkielisten näkövammaisten arkea. Projektin tarkoituksena on ollut lisätä tietoa näkövammaisten arjesta ja oikeuksista, tehdä heidän tarpeitaan ja ongelmiaan tunnetuksi sekä keskustella eri päättäjien kanssa, miten tarpeita voitaisiin kohentaa.

Raportista selviää, että suomenkielisten näkövammaisten tilanne on hälyttävä, eikä yhteiskunta näytä ymmärtävän näkövammaisten kielellisiä, kulttuurisia tai sosiaalisia tarpeita. Palvelut ovat puutteellisia ja vaihtelevat suuresti paikkakunnasta riippuen.

Puolet haastatelluista näkövammaisista sanoi ymmärtävänsä heikosti ns. virkaruotsia. Ruotsin näköhuoltokeskusten onkin lisättävä Melakarin mukaan kulttuurista kompetenssiaan suomenkielisten näkövammaisten kohtaamiseen. Raportissa painotetaan myös suomen kielen hallintoalueen laajentamisen merkitystä.

Raportissa painotetaan myös vanhustenpalvelujen, kuljetuspalvelun ja kotiavustajien merkitystä. Suurena ongelmana on myös se, että monet näkövammaiset kokevat itsensä yksinäiseksi, sillä kodin ulkopuolella on vaikea liikkua omin avuin. Harvalla on kotonaan tietokone tai internet, puhelimet ovat sen sijaan tiheässä käytössä.

Suomenkieliset radiolähetykset ovat raportin mukaan keskeisiä näkövammaisten elämänlaadulle. Harvat kuitenkaan voivat kuunnella esimerkiksi SR Sisuradion koko antia, sillä valta osa lähetyksistä on digitaalisia ja Sisuradion tiedotusta kuuntelumahdollisuuksista pidetään vaikeaselkoisena.

Esko Melakari toteaa, että ongelmallista on myös se, että suomenkielisiä näkövammaisia ei ole rekisteröity ja yhteydenotto ja tiedottaminen on tämän takia vaikeaa. Suomessa ruotsinkieliset näkövammaiset on puolestaan alusta alkaen rekisteröity ja heille on tarjottu konsulenttiapua näkövammaisille oikeutettuun kuntoutukseen, koulutukseen ja muuhun toimintaan.

SR Sisuradio/Anna Starckman
anna.starckman@sr.se