Telemöten ersätter resor

Det minskade resandet med flyg och tåg från länet förklaras bland annat av att företagen mer och mer satsar på telemöten och videokonferenser.
Telia vittnar om hur intresset för sådana här elektroniska möten ökat kraftigt den senaste tiden. Tommy Hjalmarsson, som är chef vid Föreningssparbanken i Huskvarna, säger till Nyheterna att hans bank minskat resandet rejält under de gångna åren, eftersom telemöten både spar både tid och pengar.