Mycket jämnt i opinionen mellan de rödgröna och Alliansen

2:11 min

Skillnaden mellan blocken i svensk politik har minskat sedan valet i september. Det visar färsk statistik från opinionsmätningen Svensk väljaropinion för november månad, som Novus gjort för Ekot.

Mikael Gilljam, statsvetare vid Göteborgs universitet, reagerar främst på att det gått så pass bra för den rödgröna S/MP-regeringen hos opinionen, trots en del fadäser i inledningen.

– Totalt så är jag förvånad. Med den synlighet som varit i media och att det här är en helt ny regering, en helt ny statsminister och en ny koalition som aldrig regerat, att det inte slagit hårdare, säger Gilljam till Ekot. 

Efter valet 2010 så hade alliansregeringen i november redan backat kraftigt och låg långt under de rödgrönas opinionssiffror, påpekar Mikael Gilljam.

I dag är skillnaden mellan blocken 1,4 procentenheter i de rödgrönas favör. Vid valet i september var gapet drygt 4,

Avståndet mellan de två stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, minskar också. S backar medan M går framåt. En logisk förändring.

– Om det ska röra sig något så är det i de stora partierna. Det är där det finns en potential för förändring, säger Mikael Gilljam.

Centerpartiet hamnar på 6,3 procent. Det är upp 0,3 procentenheter sen valet och även Novusmätningen för oktober. Men den skillnaden säger inte så mycket, anser Mikael Gilljam:

– Jag tror att det är för små siffror för att man ska kunna säga att det pekar i någon riktning på lång sikt.

Alliansen saknar en tydlig ledare eftersom moderatledaren Fredrik Reinfeldt snart ska avgå. Men att C går något framåt säger inget om vem ska som axla ledarrollen hos de borgerliga.

– Jag tror inte det. Och jag tror inte att det avgörs av en procent i en opinionsmätning, heller.

Folkpartiet går marginellt framåt under november och får 5,6 procent. Kristdemokraterna hamnar under fyraprocentsspärren. Där har de legat under i stort sett två år, utom under valrörelsen då de kom över spärren.

Feministiskt initiativ backar också, till 2, 4 procent. Sverigedemokraterna backar något och har tappat 0,5 procentenheter sedan valet. Men Mikael Gilljam har länge ställt sig frågande till opinionsinstitutens förmåga att fånga upp SD-väljare i sina mätningar.

– Jag tror fortfarande att de behöver träna på det ordentligt och sätta sig ner och prata med varandra hur man mäter nya fenomen i svensk politik. Det är så många sverigedemokrater som inte vill ställa upp i opinionsmätningar och då måste det hanteras på något sätt.