Politiker i Utlänningsnämnden går emot partilinjen vid avvisning

Flera politiker har i Utlänningsnämnden röstat för avvisning av familjer där barn blivit apatiska trots att partilinjen är en helt annan. Kristdemokraternas ledamot Helén Edlund har sedan i höstas röstat för avvisning sju gånger.

– I de ärenden som jag har varit med och fattat beslut i har vi haft ett underlag som har gett oss en samlad bedömning av de skäl som har funnits för de barn, familjer och vuxna som vi har beslutat om. Där tycker jag att jag har fattat beslut som har legat i linje med en humanitär människosyn, säger Helén Edlund.

Politikerna i Utlänningsnämnden, totalt 35 personer som turas om, nomineras av partierna och utses av regeringen. I komplicerade ärenden beslutar en ordförande, som är domstolsjurist, och två politiker.

Kd har röstat för nio avslag
Av 84 ärenden i Utlänningsnämnden sedan i oktober som gällt familjer med apatiska barn, avslog nämnden 68. Kristdemokraterna har nio gånger sedan i höstas röstat för avslag.

Partiet är mycket kritiskt till asylpolitiken, och har bland annat krävt stopp för alla avvisningar av apatiska flyktingbarn.

”Personligt ansvar”
– Jag tycker att flera av de här besluten är förfärliga. Det viktiga är att politiken gör klart att de här mellan 100 och 150 barnen som det handlar om ska få stanna i vårt land. Där har regeringen ett ansvar. Sedan har naturligtvis de enskilda ledamöterna i Utlänningsnämnden ett personligt ansvar för de beslut som de har varit med om att fatta, säger kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.

Hur tycker du att detta stämmer med er politik i riksdagen?

– Då bör man ju veta kanske mer än vad jag vet i dag för att vara alldeles bestämd men jag tycker ju att det är förfärligt att så många barn avvisas och jag tycker naturligtvis inte att kristdemokrater ska medverka till det, säger Göran Hägglund.

Även fp har röstat för avvisning
Folkpartiet har också en hög profil i flyktingpolitiken och har krävt amnesti för apatiska flyktingbarn i väntan på att domstolar till årsskiftet ska överta Utlänningsnämndens roll i asylprocessen.

Men folkpartiets båda ledamöter Isa Halvarsson och Karl-Göran Biörsmark har det senaste månaderna beslutat att avvisa familjer där barn blivit apatiska.

– Jag kan inte som nämndeman driva en särlinje som inte är lag utan jag får ju följa den lag vi har i Sverige. Jag kan inte, så att säga, föra folkpartipolitik, säger Karl-Göran Biörsmark.

Besvikelse inom fp
Inom folkpartiet finns besvikelse över att partiets ledamöter i Utlänningsnämnden deltagit i avvisningsbesluten.

Berivan Mohammed är ordförande för Liberal ungdom i Västernorrland, och känner till en av de familjer som fått nej.

– Jag tycker det är jättetråkigt att han har röstat så här. Det strider verkligen mot vår politik som vi har drivit väldigt länge och det engagemang som vi inom ungdomsförbundet har drivit sedan länge, säger hon.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se