Matbeslutet i Tierp ej förankrat

Från och med årsskiftet köper Tierps kommun all kommunal mat, 4000 portioner om dagen, från ett Gävleföretag. Det här kom som en överaskning för många berörda, och det är inte konstigt. Frågan har nämligen bara behandlats i kommunens allra minsta politiska församling.  

Den politiska församling där frågan har behandlats är kommunstyrelsens arbetsutskott om fem personer. Centerns oppositionskommunalråd i Tierp Catharina Deremar är mycket kritisk till detta.

- Det är en mycket viktig principiell fråga och det är min största kritik att man har valt att inte diskutera detta i fullmäktige.

Catharina Deremar är också mycket kritisk till att kommunens egen kostenhet  aldrig fick vara med och räkna på anbudet . Enligt finanskommunalrådet Bengt Olov Eriksson så innebär förändringen att kommunen slipper bygga ett nytt centralkök, en besparing på 10-12 miljoner enligt honom. Det är en uppgift som Chatarina Deremar inte håller med om.  

- Det här har kostat mellan 7 -20 miljoner på vem man frågar, oavsett vad man gör så kommer man inte komma undan en investeringskostnad.