Viskadalsbanan hämmar tågåkandet

Om inte Viskadalsbanan förbättras kommer tågens konkurrenskraft mellan Varberg och Borås att minska. Det tror kommunstyrelsens ordförande i Varberg, Gösta Bergenheim.

Gösta Bergenheim säger till Radio Halland att han skulle vilja att Banverket under de kommande åren rustar upp banan så att tågen kan hålla en högre hastighet och därigenom korta restiden mellan Varberg, Mark och Borås.

Gösta Bergenheim är inte ensam om sina farhågor. Hans kollega i Marks kommun, kommunalrådet Lars-Olof Johansson (c), är också orolig över att standarden på Viskadalsbanan är så dålig.

Något han upptäckte i samband med klorolyckan utanför Kungsbacka för två månader sedan, då en stor del av den tunga godstrafiken dirigerades om till Viskadalsbanan:

- Så visade det sig att det tålde inte banan, med mindre än att man efter varje natt med mycket tung trafik fick reparera den under dagarna och det inebar i sin tur att man fick man ställa in persontrafiken.

Lars-Olof Johansson är också kritisk till att staten fokuserar för mycket på nya tågsträckor samtidigt som underhållet blir sämre på de banor som redan finns.

Lars-Olof JOhansson kommer i dagarna att ta upp frågan om Viskadalsbanans dåliga skick med Västtrafiks styrelse, det säger han idag till Radio Sjuhärad.