Elpriset lågt - men snart stiger det

Bor du i villa och har rörligt elpris? Grattis, då var november en bra månad för dig. I december väntas priserna stiga.

Kombinationen milt väder och nederbörd gjorde avtryck på elpriserna. I november hamnade medelspotpriset på elbörsen Nordpool på 28 öre per kilowattimme.

Det är en nedgång med ett öre jämfört med priset för oktober _ och det lägsta novemberpriset sedan 2004, enligt elanalysföretaget Elskling. För alla med rörligt elavtal betyder det en lite trevligare elräkning.

– Deras avtal är ju direkt kopplade till spotpriset. Sedan kan man ju ha olika bra rörliga avtal, det vill säga olika mycket bra påslag, säger Faraz Azima, vd för Elskling.

Han säger att de konsumenter som har ett bra rörligt avtal får ett elpris för november på cirka 75 öre per kilowattimme inklusive avgifter och skatter. Fast nu ser det ut som om vintern är på intåg.

Lägre temperaturer och mindre nederbörd gör att elmarknaden väntar sig en prisuppgång på ungefär 15 procent från november till december. Det gör att medelspotpriset hamnar på omkring 33 öre per kilowattimme.