Skärpta regler för studieresor i landstingets regi

Nu skickar landstinget ut skärpta regler till alla anställda för hur resor ska hanteras.

Skatteverkets granskning har ju visat att anställda åker på rena nöjesresorna för landstingets pengar utan att betala förmåndsskatt flr det och när sedan Nyheterna granskade underlaget visade det sig att läkemedelsbolag även varit med och betalat nöjesresorna.
I de skärpta reglerna står bland annat att studieresor måste innehålla sex timmars arbete varje dag, att resan inte ska gå utomlands om inte studien kräver det och att riktlinjerna för sponsring av läkemedelsbolag ska följas.
Personaldirektör Mats Hoppe skriver i brevet till de anställda att hanteringen av resorna också måste tåla en granskning i media.