Onödig dödsolycka

Dödsolyckan då en slovakisk arbetare föll ner i en het koksugn vid SSAB i Luleå sommaren 2003 hade kunnat undvikas. Det slår Arbetsmiljöverkets haverikommission fast i sin rapport.

Enligt Arbetsmiljöverket så borde det svåra arbetet i extremt hög hetta på hög höjd och med många svåra störningsmoment lett till ett extra högt säkerhetsarbete, men där har vi funnit en rad brister, säger Sten Olof Widén som lett arbetsmiljöverkets haverikommisionen.

– Dessutom har det funnits brister när det gäller skyddsanordning som inte uppfyllt kraven. Vi ser naturligtvis allvarligt på att sådana här brister leder till att en person mister livet.

Nyligen la åklagaren ner förundersökningen för att det inte finns tillräckligt med bevis för att gå vidare med fallet.

Sten Olof Widén säger att rapporten i första hand avsedd för att andra som utför liknande arbete ska kunna ta del av rapporten och förebygga liknande olyckor.