Bygger system för massregistrering – utan politiskt beslut

2:11 min

För att kunna upptäcka och gripa så kallade utländska stridande, alltså personer som deltar i strider för den islamistiska terrorgruppen IS, vill EU:s inrikesministrar blåsa nytt liv i ett kontroversiellt lagförslag om massregistrering av flygpassagerare. Något som EU-parlamentet tidigare sagt nej till.

Trots att en politisk överenskommelse är avlägsen, har EU-kommissionen anslagit 500 miljoner kronor för att bygga upp nationella register i medlemsländerna. Den svenska polisen har fått 10 miljoner kronor, berättar Lena Bergenstråhle, chef för enheten för strategiskt polissamarbete på Rikspolisstyrelsen.

– Vi vill titta på om det finns möjligheter och i så fall hur en databas skulle se ut, vilka uppgifter och i så fall vem som skulle ha tillgång till den.

Vad kan polisen ha för nytta av uppgifter som finns i flygbolagens bokningsregister?

– Att identifiera resemönster när det gäller till exempel de personer som reser för att delta i träning eller strida i regi av terroriststämplade organisationer.

Kan det vara känsligt att, när det inte finns något politiskt beslut i botten, jobba med ett sådant här IT-system?

– Självklart så är det något som vi tittar på och har respekt för.

2011 föreslog EU-kommissionen att alla flygbolag ska tvingas att lämna ut uppgifter ur sina bokningsregister, som namn, epostadress och kreditkortsnummer. Uppgifterna ska sparas i nationella register i fem år.

Men lagförslaget röstades ned i EU-parlamentet, som ansåg att det stred mot grundläggande rättigheter. Men nu försöker EU:s inrikesministrar få EU-parlamentet att ta upp frågan igen, än så länge förgäves. Förra veckan beslutade istället EU-parlamentet att driva hela frågan till prövning i EU-domstolen.

Trots det hoppas Sveriges inrikesminister Anders Ygeman på en snar uppgörelse.

– Vi förväntar oss att det ska komma ett EU-beslut även om det nu ser ut att dra ut på tiden.

Och där har ni med er Miljöpartiet?

– Svar ja.

Den här frågan är ju väldigt kontroversiell och vi vet ju fortfarande inte vad EU-domstolen kommer fram till, om det här är lagligt eller inte. Är det då rätt att polisen bygger upp ett sådant här system innan det är politiskt beslutat?

– Ja, det är det för att det är brådskande att få det här på plats för att effektivt kunna bekämpa terrorism och utländska stridande och Sverige är positivt till att det här systemet ska komma på plats.

Men den holländska liberala EU-parlamentarikern Sophia in’t Veld, som stod bakom initiativet till att driva frågan till EU-domstolen, menar att det är odemokratiskt att EU nu anslår pengar till att bygga upp nationella register innan det finns en politisk överenskommelse.

– EU-kommissionen betalar medlemsländer för att bygga upp nationella register, det är inte demokratiskt, säger hon.