Manar al-Houda-skolan ska klara kraven

Den svensk-arabiska Manar al-Houda-skolan i Uppsala kommer att klara Skolverkets nya krav. Det säger rektorn Khaled Wafai. Igår så gav skolverket skolan en tidsfrist fram till mitten av maj. Om skolan inte har löst de problem som skolverket har anmärkt på, kommer skolans tillstånd att dra in.  

Khaled Wafai, rektor på svensk-arabiska Manar al Houda-skolan säger att man kommer att klara de nya kraven.

- Vi kommer att fortsätta med åtgärderna, och vi kommer att rätta till dom punkter dom tycker behövs.

Skolverket gjorde under förra året tre inspektioner på Manar al Houda-skolan. Då konstaterades att situationen var oroande och att den bristande respekten personalen emellan, och elever emellan riskerade att påverka elevernas kunskaper negativt. Tidigare i år så gjordes en ny inspektion där man visserligen kom fram till att vissa förbättringar gjorts, men också att skolan fortfarande hade stora brister. Bland annat:

* instabil ekonomi.

* bristande lärarkontinuitet.

* och otydlig handlingsplan när der gäller kränkning av elever.

Förra året inledde polisen en förundersökning om kränkande behandling mot flera elever på skolan. Bland annat ska en pojke i lågstadiet ha blivit slängd mot en vägg, slagen i ryggen och sparkad av en lärare. Idag har Skolverket inte kunnat hitta några såna saker på skolan, vilket visar på en förbättring. 13-åriga Rima Hamze är elev på skolan:

- Allt är okej, jag trivs jättebra här. Jag tror att andra människor har fått en dålig bild av skolan.

Bland lärarna på skolan så är oron nu stor inför vad som kan komma att hända. Ingela Nord jobbar på Manar al-Houda:

- Det känns tungt, det gör det.

I Skolverkets beslut igår så står det att skolan nu har fram till den 13 maj på sig att visa upp en seriös planering för hur problemen som fortfarande finns ska lösas.