Buller och lukt något för domstolen

Idag hölls förhandlingar i Miljödomstolen om Foodmarks tillstånd för utökad produktion.


Foodmarks i Klinte, som gör potatissallad och konserverar rödbetor på ungefär 8 000 ton, vill utöka sin produktion.

Men de boende intill klagar på att det bullrar nästan dygnet runt och att det också kan lukta väldigt obehagligt. Det handlar om lukt från resterna av skalad potatis som ska bli nästan 8 000 ton potatissallad.

Den här striden har pågått rättsligt i fyra år, och hela tiden överklagats av båda sidor.

I förhandlingarna idag poängterade Foodmark hela tiden på vad man egentligen hade gjort och inte gjort i tidigare villkor för produktionen och företaget fick flera frågor från rätten hur läget egentligen var. Enkla frågor som Foodmarks inte riktigt kunde svara på, vilket förbryllade.

Länsstyrelsens representant i förhandlingarna konstaterade att företaget tidigare lämnat in förslag på hur man skulle lösa buller och lukt- problemen, men nu dömde man själv ut sina egna förslag.

De boende upplever också att företaget systematiskt skjuter upp att göra sånt man sagt sej vilja göra.

Tillsynen från kommunens sida tycks också ha varit bristfällig, men som skylls på att man under tiden ärendet överklagats inte har vetat riktigt vad man skulle inspektera.

Om Foodmarks tänker bygga ut är väldigt oklart, men det nya tillståndet handlar snarare om att ha möjlighet att utöka produktionen. Kanske inom befintliga byggnader och då från 8 000 ton till 12 000 ton.