Även norska tåg nedklottrade

Nabotrafiken med tåg mellan Östersund och Trondheim har drabbats av ovälkomna merkostnader, som inte har med själva trafiken att göra.

Norske Statsbaner har polisanmält att deras Nabotåg vid ett par tillfällen, vid årsskiftet och i början av februari i år utsatts för omfattande klotter på stationsplan i Östersund.

Att sanera klottret och återställa tågen i presentabelt skick kostade sammanlagt 30 000 kronor, vilket norska järnvägen nu vill att gärningsmännen ska stå för, men de är ännu så länge är okända.