Pengar till småföretagare

Almi Företagspartner har fått nära två miljoner för att stödja småföretag som behöver vidare utveckla en vara eller tjänst.

Syftet med stödet är att öka de små företagens konkurrenskraft.

Det är regerigen som står bakom småföretagsstödet som skall gå till företag med maximalt hundra anställda och en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner EURO.