Narkotika i Herrljunga

Narkotikaanvändandet ökar bland skolungdomar i Herrljunga. En tredjedel av eleverna på Altorpskolan har testat narkotika och ett 40-tal använder narkotika regelbundet.
Det är både lärare och fältarbetare i Herrljunga som uppskattar att en tredjedel av elverna vid Altorpskolan testat narkotika och att många är regelbunda brukare. Många ungdomar testar hasch och estacy och enligt dom organiserade föräldrarvandrarna har läget aldrigt varit så illa i Herrljunga som det är just nu. Även polisen bekräftar att gruppen etablerade brukare blivit större och att läget förvärrasts det senaste halvåret.